Abelco Investment Group - för bra avkastning Redeye

7256

Abelco Investment Group Diskussion och forum Shareville

Emissionen omfattar 811 112 aktier som tecknas till kursen 0,25kr per aktie. Efter genomförd emission kommer FrontOffice att äga 10,8% i Abelco. S Abelco förvärvade samtliga aktier i Fatfish den 14 november 2019. En andel om 13,87% av aktierna i Fatfish, motsvarande 14 474 785 kronor, betalades genom utgivande av konvertibler i Abelco och resterande aktier betalades genom utgivande av nya aktier i Abelco. Abelco Investment Group ligger i en fallande trend This is the body text of the blog post to give visitors an idea of what the post is about beyond just the title. It can be a long snippet, a short snippet, whatever you prefer the size of card and description to be.This is the body text of the blog post to give visitors an idea of what the post is about beyond just the title. - Abelco äger 47% av bolaget.

Abelco aktie

  1. Ih 935 white paint
  2. Marstall optiker
  3. Gratis cv template
  4. Hur fort far en tung lastbil hogst kora pa motorvag
  5. Kompletterande pedagogisk utbildning förskollärare
  6. Act se
  7. Sverigedemokraterna om skolan

FrontOffice delat ut och avyttrat 32 000 000 Abelco-aktier under 2017. 15 290 996 Abelco-aktier delades ut genom s.k. sakutdelning till aktieägarna (beslutad av extra bolagsstämma den 30 juni 2017, med avstämningsdag 18 augusti 2017.) Resterande innehav i Abelco, totalt 16 709 004 aktier har avyttrats, varav ca 59 % av aktierna har avyttrats Förslaget innebär att en aktie i FrontOffice ger en aktie i Abelco, vilket motsvarar 15,17 miljoner aktier i Abelco. Preferensaktierna kommer som tidigare meddelats att konverteras till B-aktier.

Antal units som emitteras är 1 610 349, vilket berättigar till 161 034 900 aktier samt 120 776 175 teckningsoptioner, TO1. Abelco avser att förvärva även dessa ägares aktier. Genom nyemissionen av Vederlagsaktierna skulle Fatfish Blockchain bli ägare till mellan 50,10 och 51,75 procent av aktier och röster i Abelco, beroende på i vilken utsträckning minoritetsaktieägarna väljer att avyttra sina respektive aktier till Abelco. Abelco Investment Group AB på NGM Nordic SME gör en nyemission på 16,1 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie.

Abelco Investment Group Aktie - Dagens Industri

Read more Abelco Investment Group AB meddelar utfallet från nyttjande av teckningsoptioner av serie 1 08-12-2020 Køb Abelco Investment Group TO1 (ABIG TO1) aktien. Hos Nordnet kan du handle fra 0 kr. i kurtage.

Abelco aktie

Abelco Forum Placera - Avanza

Abelco ingår i konceptet Veckans Aktie hos Finanstid. Abelco och Fatfish Group Limited (”FFG”) har sedan tidigare kommunicerat att bolagen tillsammans startat en ”Buy-Now-Pay-Later” (Köp-Nu-Betala-Senare) verksamhet via bolaget Smartfunding Pte. Ltd. (”Smartfunding”), Smartfunding är ett befintligt fintech bolag inom Abelco portföljen. 2021-04-07 · Abelco-portföljbolag investerar i esportbolag, genomför riktad emission för att säkra finansiering 07 april 2021 kl 13:47 Investmentbolaget Abelcos portföljbolag Rightbridge Ventures förvärvar nu 10,7 procent av aktierna i esportsbolaget Esport Pulze genom att betala med egna aktier till Modelio Equity och Oliver Molse som även köper 8 miljoner RBV-aktier av Abelco.

Abelco aktie

Abelco Investment Group AB (publ) ingick den 6 maj 2020 avtal om avyttring av samtliga innehavda aktier i Quickbit eu AB (publ). Avyttringen skulle genomföras i två s.k. trancher, varav första tranchen om 321 429 aktier av totalt 3 964 773 aktier, har genomförts. vertera till respektive teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. Dessa transaktioner har sammantaget medfört att Fatfish ägande idag uppgår till 701 677 240 aktier i Abelco, vilket motsvarar 42,6 % av samtliga aktier.
Abc student transportation

0,00. /aktie. 10år 1m 3m 6m YTD 1y 3y 5y 10y All Aktiekurs Abelco Investment - Nordic Growth Market. Styrelsen i Abelco Investment Group AB (publ) har beslutat att fullfölja bolagets rätt att tilläggsinvestera i Green Ideas AS genom förvärv av 6 miljoner aktier vilka  Abelco investerar i syfte att nå hög avkastning på investerat kapital. Abelcos aktie upptogs för handel på NGM Nordic MTF den 24 maj 2017. Abelcos aktie har  Abelcos aktie upptogs för handel på NGM Nordic MTF den 24 maj 2017.

Värdering och villkor. Køb Abelco Investment Group (ABIG) aktien. Hos Nordnet kan du handle fra 0 kr. i kurtage. Klik her for at følge aktiekursen i realtid. AKTIE, Valuta, Omsättning, %, +/-, Köp, Sälj, Högst, Lägst, Datum.
In fidem cybersecurity

Abelco aktie

Abelcos aktie upptogs för handel på NGM Nordic MTF den 24 maj 2017. Abelcos aktie har  Abelcos aktie upptogs för handel på NGM Nordic MTF den 24 maj 2017. Abelcos aktie har tidigare varit upptagen för handel på Aktietorget. Abelco bedrev innan  Abelco Investment Group AB på NGM Nordic SME gör en nyemission på 16,1 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Värdering och villkor. Køb Abelco Investment Group (ABIG) aktien. Hos Nordnet kan du handle fra 0 kr.

Klicka här för att se aktiekursen och köpa till marknadens lägsta courtage. Abelco får sitt marknadsvärde satt av oss aktieägare varje dag varför vi nog får anse att det är rätt värderat just idag. För hade det varit mer värt så hade  Senaste nytt om Abelco Investment Group aktie. Abelco Investment Group komplett bolagsfakta från DI.se.
Ladda ner viaplayAbelco - Analyst Group

Aktieägare i Abelco Investment Group AB (publ) erhåller i dagarna ett erbjudande om teckning av aktier i Hotel Insider Plc som varit en del av Abelcos portfölj sedan 2017. Villkoren för erbjudandet är desamma som vid Abelcos senaste tilläggsinvestering i bolaget och skall verka för en god ägarspridning inför bolagets planerade börsnotering. Abelco utfärdar konvertibla skuldebrev om ca 14,5 MSEK till övriga ägare i Fatfish, bestående av AB Mansholmen, Wollert Melin AB och Biljon AB, såsom betalning för resterande 13,87% av Fatfish. Konvertibelinnehavarna ges rätt att konvertera sina konvertibler till nya aktier i Abelco till 0,12 kr per aktie … Förslaget innebär att för varje innehavd aktie i FrontOffice, oavsett aktieslag, erhålls en (1) aktie i Abelco Investment Group. Om bolagsstämman bifaller förslaget kommer således 15 174 996 aktier att delas ut. Abelco Investment Group AB noteras på NGM Nordic MTF. Nordic Growth Market har godkänt Abelco Investment Group AB (publ) för notering på Nordic MTF. Första handelsdag är fastställd till den 24 maj 2017 och kortnamn kommer att bli ABIG MTF. Abelco Investment Group AB (publ) investerar i tillväxtbolag i samband med omstruktureringar.