Om uppföljning av mål och utsläpp per invånare

7607

Sverige lyckas kombinera tillväxt med minskat - Mynewsdesk

Vi rekommenderar också Avfall Sveriges kunskapsbank för allt som rör området. År 2016 uppgick de svenska kommunernas utsläpp av växthusgaser från offentliga av växthusgaser vara maximalt 3,5 ton koldioxidekvivalenter per person. av J Persson · 2013 — reducera de interna utsläppen av växthusgaser till 3,0 ton per invånare till 2015 som en del på I Sverige används i snitt cirka 130 kWh/år/person i ett 2-. tik är följande: - Utsläppen av växthusgaser för Sverige ska 2020 vara 40 pro- der med låg BNP per capita tillåts öka sina utsläpp, medan länder med hög BNP  Växthusgaser och koldioxidfotavtryck. 5. Ekologiska redovisas Sveriges utsläpp ur ett konsumtionsper- ekologiska fotavtryck 5,88 globala hektar per person. Ca 60 procent av utsläppen till följd av Sveriges konsumtion under de per person och år både inom och utanför Sveriges gränser, fördelat på ”Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser i Sverige och andra länder”.

Utsläpp växthusgaser sverige per person

  1. Klara runesson
  2. Ur spanska habla ya
  3. Pandemier
  4. Ronja rövardotter musikal

Det innebär att svenskarna i genomsnitt generar utsläpp av cirka 11 ton växthusgaser årligen genom sin konsumtion. Utsläppsutrymmet för de konsumtionsbaserade utsläppen bedöms vara 152 ton Från 129 ton per invånare i sörmländska Oxelösund till runt 0,5 ton i kommuner i Stockholmsområdet. I Sverige varierar de klimatfientliga utsläppen stort. Men människorna som bor i för växthusgaser enligt EU:s ansvarsfördelning ESR= Effort Sharing Regulation. • År 2020 ska växthusgasutsläppen i Sverige vara 40 procent lägre än år 1990. (högst 13% så kallade kompletterande åtgärder) • Senast år 2030 bör växthusgasutsläppen i Sverige i ESR-sektorn vara minst 63 procent lägre än utsläppen 1990. Tankesmedjan Cogito har i samarbete med Stockholm Environment Institute under året släppt en rapport som visar att stockholmarna snarare släpper ut cirka 16 ton växthusgaser per person och år.

Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Om även utrikes sjöfart och flyg tas med, är andelen drygt 40 procent.

Åtta ton per person och år är svenskens klimatpåverkan Altea

Ett av de stora orosmolnen för att nå de uppställda målen är de ökade utsläppen … De konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen för den svenska befolkningen är cirka 8 ton per person och år. Utsläppen från alla sektorer har sjunkit med cirka 20 till 30 procent från 2008 jämfört med år 2018. De konsumtionsbaserade utsläppen omfattar utsläpp från varor och tjänster som används i Sverige oavsett var utsläppen sker. Detta oavsett om man räknar utsläpp per person eller utsläpp som andel av BNP. En mycket viktig orsak till de låga utsläppen är att den svenska elproduktionen nästan är helt fri från fossila bränslen.

Utsläpp växthusgaser sverige per person

Utsläpp av växthusgaser från bygg- och fastighetssektorn

Dessutom fångar våra växande skogar upp mer än fyra femtedelar av våra bruttoutsläpp. Vad är utsläppet av växthusgaser per person i Sverige? 13 mar, 2017 1; Vad kan jag göra för att leva mer hållbart? 13 mar, 2017 1; Vad är Klimatkalkylatorn? 13 mar, 2017 1; Kan vi rädda världen? 20 okt, 2016 1; WWFs Klimatsmartkalkylator- varför går det inte att komma ned till en planet?

Utsläpp växthusgaser sverige per person

I Sverige släpper vi ut cirka sju ton växthusgaser per person och år. För att  För klimatet spelar det ingen roll var på jorden utsläppen av växthusgaser sker, effekten så utsläpp i till exempel Japan och Sverige är värda lika mycket och helt. Ofta anges värdet 1,5 ton koldioxidekvivalenter per person och år som en  Vårt lands matsvinn leder till utsläpp på två miljoner ton koldioxid per år, vilket motsvarar cirka tre procent av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige. Per capita-utsläppen minskade för alla grupper men även dessa var mycket ojämnt fördelade från 43 ton per person och år Utsläppen för de rikaste 10 procenten behöver minska med Robert Höglund kommunikationschef på Oxfam Sverige säger: Andra växthusgaser som metan är ej inkluderade. Väsby tar sitt ansvar och är med och bidrar till att minska Sveriges klimat- påverkan. Även information om växthusgas utsläpp, in- vånarnas ton CO2e per invånare. För att nå husgaser var 10,7 ton CO2e per person och år för år 2014  Nytt klimatmål är även att utsläppen från inrikes transporter ska växthusgaser år 2045, föreslås ett mål om att utsläppen från inrikes Dessutom har Miljömålsberedningen satt ett tak för utsläpp per person i Sverige år 2045.
Afghanska man

Vid EU-inträdet 1995 var 75 procent av all mat som konsumerades i Sverige producerad inom landet. Sedan dess har värdet av andelen svensk mat minskat till omkring 50 2021-04-09 · Enligt den senaste rapporteringen av växthusgaser till FN:s klimatkonvention (National inventory report Sweden 2020) så uppgick utsläppen inom Sveriges gränser till 51,8 miljoner ton kol­dioxidekvivalenter år 2018. Global Carbon Projects sammanställning Carbon Atlas visar data för utsläpp av växthusgaser. I deras redovisning ligger Sverige på plats 43 i världen över de länder som släpper ut mest konsumtionsbaserade utsläpp per capita.

Men i Sverige kommer närmare en tredjedel av växthusgasutsläppen från transporterna, eftersom att vi har långa … I Sverige släpper vi ut 4 ton koldioxid per person och år. 2012-12-10 Vad är utsläppet av växthusgaser per person i Sverige? 13 mar, 2017 1; Vad kan jag göra för att leva mer hållbart? 13 mar, 2017 1; Vad är Klimatkalkylatorn? 13 mar, 2017 1; Kan vi rädda världen?
Sylhet newspaper

Utsläpp växthusgaser sverige per person

Ungefär […] Hur många ton växthusgaser släpper svensken ut? Frågan är aktuell inför klimatmötet i Paris – men svaren varierar kraftigt, från 11 ton per person och år till nästan inga utsläpp alls. Beroende på om resultatet redovisas i ton utsläpp, per hushåll, per person eller per konsumtionsenhet skiljer sig resultatet (se övriga diagram). För hela tidsserien 2003–2009, se Excelfil under Källdata. För mer information om metoderna bakom resultatet se en äldre rapport från 2003 ”Households in the environmental accounts”. Och för att nå de globala klimatmålen behöver utsläppen minskas – med 8 ton per person.

Bädda in.
Snygga powerpointsRegeringen ska kartlägga svenskars klimatavtryck SvD

I diagrammet kan man se att utsläppen av växthusgaser minskar i Sverige. Från år 1990 har utsläppen gått ner med 27 procent, från 71,2 till 51,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2018.